Internationalisering i Afsætning 🌍

Her er en kort gennemgang af emnet internationalisering i afsætning. Brug disse gratis noter til at få bedre styr på afsætning! 🌍 🙌

Internationalisering i Afsætning på HHX
Photo by Nareeta Martin / Unsplash

Emnet internationalisering handler om hvordan virksomheder vælger at gå ind på nye markeder. Der er mange forskellige måder, som en virksomhed kan gå internationalt og der kan være forskellige motiver for at gå internationalt. Læs mere for at få styr på internationalisering i afsætning! 🌍 🎓

Læs mere om at få lektiehjælp i afætning

Skræddersyet Lektiehjælp

Få lektiehjælp tilpasset dit barns behov fra 229 kr. i timen.

Prøv nu - helt gratis

Eksportvirksomhed eller international virksomhed?

Eksportvirksomhed er en virksomhed, der eksporterer (sælger) til udlandet, men foretager kun aktiviteter i sit hjemland. De sælger blot deres produkter til udenlandske virksomheder, men har ikke selv et datterselskab i udlandet.

International virksomhed har derimod et datterselskab i udlandet og har derfor internationale aktiviteter. Det kan f.eks. være Ecco sko, der har deres egne butikker i Tyskland. Hvis de i stedet solgte deres sko til andre skohandlere i Tyskland, ville de være en eksportvirksomhed.  

Desto støre en andel af aktiviteter i virksomhedens værdikæde, der foretages i andre lande, viser virksomhedens internationaliseringsgrad.

Eksportmotiver

Der kan være forskellige slags motiver for at eksportere til udlandet eller gå internationalt. De forskellige eksportmotiver deles op i fire grupper:

  1. Interne motiver
  2. Eksterne motiver
  3. Proaktive motiver
  4. Reaktive motiver

Virksomhedens eksportberedskab (eksportparathed)

Virksomhedens eksportberedskab kaldes også for eksportparathed. Det viser for parat virksomheden er for at gå til udlandet.

Du analyserer virksomhedens eksportberedskab ved at analysere de 4 interne P'er, som er Produkt, Produktion, Personale, Penge.

Markedsudvælgelse

Efter en virksomhed har stærke eksportmotiver og er eksportparate, så skal de udvælge hvilket marked, der er det mest attraktive for dem at gå ind på.

Markedet som virksomheden vælger at udvide til, kan ske efter forskellige metoder. Her er tre metoder, som virksomheder bruger til at gå ind på nye markeder:

  • Tilfældighedsmetoden (passivt valg)
  • Nærmarkedsmetoden (bekvemt valg)
  • Tragtmetoden (aktivt systematisk valg)

Når virksomheden kigger på potentielle nye markeder, skal analysen inkludere virksomhedens interne forhold og eksterne forhold, der giver en prioritering af potentielle markeder.

De interne forhold er eksportberedskab og eksportmotiverne, virksomhedens netværk, de 4 interne P'er osv.

De eksterne forhold er makroforhold på markedet, som kan analyseres gennem en PEST-analyse, konkurrenceforhold og kulturelle forskelle.

Læs mere om at få afsætning lektiehjælp

Skræddersyet Lektiehjælp

Få inspirerende undervisning til at opnå dit barns fulde potentiale. Skræddersyet lektiehjælp i alle fag i folkeskolen og gymnasiet med certificerede tutors i hele Danmark 🎓

Populære fag
Matematik Lektiehjælp
Dansk Lektiehjælp
Engelsk Lektiehjælp
Tysk Lektiehjælp
Fysik/kemi Lektiehjælp

Poulære byer:
København Lektiehjælp
Aarhus Lektiehjælp
Odense Lektiehjælp
Aalborg Lektiehjælp
Esbjerg Lektiehjælp

Prøv nu - helt gratis