Hvad er Lektiehjælp? 👩‍🎓

Hvad er lektiehjælp? Hvad er fordelene ved lektiehjælp? Hvordan fungerer lektiehjælp? Hvem er lektiehjælp for? Lær mere her for at blive klogere på hvad lektiehjælp er.

Lektiehjælp og privatundervisning med en tutor, der får hjælp med lektierne.
Hvad er lektiehjælp og privatundervisning med en tutor?

I dette indlæg vil du lære mere om hvad lektiehjælp er, og hvordan det kan være med til at hjælpe elever blive fagligt dygtigere.

Her er hvad vi vil gennemgå i dette indlæg:

 🎓 1. Hvad er lektiehjælp?

 🎓 2. Hvad er en tutor?

 🎓 3. Hvad er fordelene ved lektiehjælp?

 🎓 4. Hvem er lektiehjælp for?

 🎓 5. Hvordan fungerer lektiehjælp?

 🎓 6. Hvem er lektiehjælperne?

 🎓 7. Hvor meget koster lektiehjælp?

 🎓 8. Lektiehjælp anbefalet af forældre og elever

 🎓 9. 12 tips til bedre lektiehjælp

 🎓 10. Fag man kan få lektiehjælp i

 🎓 11. Byer man kan få lektiehjælp i

Hvad er Lektiehjælp? 🤔

Lektiehjælp er 1-1 privatundervisning, hvor eleven får en tutor, der hjælper med at få styr på lektierne og blive forberedt til timerne i skolen...

Lektiehjælperen underviser i de fag, som eleven har svært ved eller vil blive endnu bedre til.

Det gælder både elever der er kommet bagud i skolen, som får ekstra hjælp og har brug for et boost, men også de skarpeste elever, der søger nye udfordringer og vil blive endnu bedre i skolen...

Tutoren fungerer som en vejleder og underviser for eleven, der rådgiver og hjælper med at overkomme elevens faglige udfordringer.

🙌 Målet med at få en tutor er derfor at øge elevens faglighed, men også at hjælpe eleven med at blive selvstændig, så de i fremtiden selv bliver bedre til at lære og ikke længere har brug for lektiehjælp.

👉 Lektiehjælp er derfor anderledes end undervisningen i skolen, da eleven skal være mere aktiv og vise hvad de kan i stedet for at lytte til forklaringer af en lærer. Undervisningsforløbet er derfor mere personligt og skræddersyet til den enkelte elevs behov.

Store klasser og pressede lærere betyder ofte, at der ikke er så stort fokus på den enkelte elev.

Mange oplever desværre, at når en elev først er kommet bagud er det rigtig svært at komme med igen uden en hjælpende hånd.

Nogle forældre har ikke tiden eller evnerne til at hjælpe deres børn, og derfor kan det være super-effektivt at have en tutor.

En tutor kan være et vigtigt skub på vejen til bedre forståelse for et fag, bedre karakterer og mere selvtillid.

Læs mere om at få lektiehjælp

Skræddersyet Lektiehjælp

Få lektiehjælp tilpasset dit barns behov fra 229 kr. i timen.

Prøv nu - helt gratis

Hvad er en Tutor? 🎓

Akademisk tutoring er det samme som lektiehjælp, hvor en elev får vejledning og hjælp med at blive dygtigere i et eller flere fag skolen.

Tutoren sørger for at skræddersy og tilpasse undervisningen til elevens udvikling og fremskridt.

De fleste plejer at få undervisning af en tutor 1-2 gange om ugen á 2 timer per lektion, men man kan få helt ned til 1 time om ugen, hvilket stadig gør en stor forskel for eleverne. Derfor behøver lektiehjælp ikke at være alt for dyrt.

Elever Inspirerer Elever 🧑‍🎓

Lektiehjælp & privatundervisning bliver tilbudt af tutors, som er ældre elever, der hjælper yngre elever med at blive bedre.

Det skaber en anderledes og mere inspirerende dynamik end hvad eleverne er vant til i skolen.

👉 Her får eleverne en underviser, som de ser som en rollemodel og kan spejle sig selv i, hvilket skaber større motivation for læring.

Elmar Jóhannsson, Medstifer af TopTutors 🎓 siger:

Vi vil leve i en verden, hvor elever lærer ud fra nysgerrighed og motivation, og ikke fordi de skal.

Lektiehjælp tilbudt af tutors er med til at udvikle værdier, som samarbejde, solidaritet og empati blandt de unge...

Tutors lærer, at hvis de tager ejerskab og er proaktive, så kan de gøre en forskel for en anden elev.

Hvad er Fordelene ved Lektiehjælp?

Der er mange fordele ved at få lektiehjælp. Det skaber et bedre læringsmiljø, faglig udvikling, større motivation og meget mere.

Hvorfor at mange forældre vælger at få professionel lektiehjælp.

Her er 6 fordele ved at få lektiehjælp og privatundervisning:

1. Trygt og Positivt Læringsmiljø

1-1 lektiehjælp skaber et trygt og positivt læringmiljø for eleven, hvilket der er mange grunde til:

✅ Undervisningen tilpasses elevens behov, interesser og målsætninger.

✅ Eleven tør prøve sig frem, når de ikke skal bekymre sig om hvad de andre i klassen tænker.

Aktiv inddragelse i undervisningen, så eleven ikke bare kan læne sig tilbage, men aktivt skal vise hvad de har lært.

Variation i undervisningen, hvor pensum bliver forklaret på forskellige måder og anderledes end den måde de har lært det i skolen.

Undervisningen justeres løbende ud fra feedback fra eleven, så undervisningsforløbet hele tiden er skræddersyet til den enkelt elevs behov.

Struktureret undervisningsforløb, hvor hver lektion arbejder på at komme nærmere elevens mål.

✅ Eleven får lektiehjælp fra hjemmets trygge rammer.

Børnene bliver motiveret og inspireret, når de får en god relation til en ung tutor, der fungerer som en slags rollemodel for eleven!

2. Større Motivation og Selvtillid 🙌

Gennem lektiehjælp får eleven et fagligt boost og overvinder deres faglige udfordringer, der øger deres selvtillid og motivation for læring, så de kan opnå deres fulde potentiale...

Trivsel i skolen og faglighed følger ofte hinanden, så bedre faglighed forbedrer elevens lyst til at gå i skole.

3. Bedre Karakterer 🎓

Med lektiehjælp fra en topstuderende udvikles elevens faglighed, så de bliver fagligt stærkere, får bedre karakterer og får flere succesoplevelser i skolen.

Lektiehjælp er også med til at skabe effektive studievaner og studieteknikker, der hjælper eleven med at lære selvstændigt og fremmer en rejse med livslang læring.

4. Mere Tid i Hverdagen 👨‍👩‍👦

Mange forældre søger professionel lektiehjælp, fordi de har det svært ved at hjælpe deres børn med lektierne...

Det er lang tid siden forældrene selv har haft fagene og pensum har ændret sig meget i løbet af årene.

Familier får mere tid til de gode øjeblikke, når deres børn udvikler sig fagligt og får professionel hjælp til at blive bedre i skolen.

Forældrene har én ting mindre at bekymre sig om, når de ved, at deres barn får lektiehjælp, er velforberedt til timerne og får større succes i skolen.

Skræddersyet Lektiehjælp

Skræddersyet lektiehjælp af Danmarks topstuderende. Få hjælp i alle fag i folkeskolen og gymnasiet af certificerede Top Tutors i hele Danmark.

Prøv nu - helt gratis

5. Overblik over Barnets Læring og Udvikling

Forældre ved ofte ikke, hvordan det går med deres børn i skolen...

Og det er svært at følge med i ens barns udvikling...

Hvordan udvikler mit barn sig fagligt? Får de lavet deres lektier? 🤔

👉 Forældrene spørger deres børn ind til lektierne og hvordan det gik i skolen, men mange børn er ikke særlig gode til at kommunikere deres udvikling til forældrene.

Med en tutor kan forældrene være opdateret på deres barns faglige udvikling og trivsel!

Efter hver undervisning skriver underviseren, hvad de har gennemgået, hvordan det går for eleven, så forældrene kan følge med i, hvordan det går med deres barn 🙌

6. Eksperter i Deres Fag 📚

Forældre vil ofte gerne hjælpe deres børn, men finder ofte ud af, at pensum er ikke det samme, som dengang de gik i skole...

Derfor kan det være en fordel at få en tutor, som lige har været gennem det nyeste pensum i faget.

Tutors er topstuderende og eksperter i deres fag, som hjælper eleven med at opnå en større forståelse for faget, få besvaret deres spørgsmål og hjælper dem med at opnå en bedre karakterer.

Hvem er Lektiehjælp for?

Lektiehjælp er for alle elever i folkeskolen eller gymnasiet, der søger ekstra hjælp eller vil blive endnu dygtigere.

Man oplever ofte, at eleverne er kvikke, men er kommet bagud og skal få indhentet pensum...

De fleste elever ved godt selv, at de kan lære det, men har brug for et skub til at komme i gang.

Eleverne kan altså sagtens lære stoffet, men har brug for et ekstra skub og boost! For alle kan lære alt med den rette hjælp og motivation 🙌

Det gør derfor en forskel for eleverne, at få en inspirerende tutor, der hjælper eleven med at få større lyst og mod til at lære...

Målet er, at eleven skal gå op i skolen og synes det er sjovt at lære!

Eleven starter med at synes, at det er sjovt at lærer efter de opdager, at har et større potentiale end det de præsterer lige nu.

Eleverne er folkeskole- eler gymnasieelever, der har brug for hjælp i et eller flere fag i skolen...

Det kan både være fordi de gerne vil føle sig stærkere i et fag, fordi de vil forbedre deres karakterer eller fordi de har brug for hjælp til at forberede sig til en eksamen.

Folkeskoleelever 👦

Folkeskoleelever får lektiehjælp med en tutor, der hjælper dem med at få styr på lektierne og blive bedre forberedt til timerne, så du får flere succesoplevelser i skolen.

Gymnasieelever 🧑‍🎓

Gymnasieelever får privatundervisning af topstuderende, der hjælper dem med at klare sig bedre i gymnasiet, få bedre karakterer, blive mere velforberedt op til eksemerne eller få hjælp med større skriftlige opgaver, som SRP, SOP og DHO.

Hvordan Fungerer Lektiehjælp?

Underviseren hjælper med lektier og afleveringer, når man har lektier for, og hvis man ingen lektier har, så underviser tutoren i emner i pensum, som eleven enten er bagud med eller som de godt vil få bedre styr på.

Lektiehjælp tager oftest udgangspunkt i elevens eget materiale fra skolen, så man ved, at det er relevant i forhold til hvad eleven lærer i undervisningen og deres pensum.

TopTutors har hjulpet hundredvis af elever og fundet ud af hvordan man bedst strukturerer et undervisningsforløb...

Her er en timeline for hvordan et undervisningsforløb hos TopTutors fungerer:

Lektiehjælp undervisningsforløb hos TopTutors.
Timeline for hvordan et undervisningsforløb fungerer hos TopTutors

1. Behovsanalyse 📞 ✅

En forælder eller elev kontakter TopTutors, hvor en fagekspert vejleder dem personligt, drøfter deres undervisningsbehov, så eleven bliver matchet med den helt rigtige tutor ‍👩🏼‍🎓

2. Gratis opstartsmøde 🎉 👨‍🏫

Efter fageksperten har hørt om jeres behov, så går de videre med at matche eleven med en tutor. Det plejer normalt at tage et par dage før de matcher eleven med den helt rigtige tutor.

Derefter tager tutoren direkte kontakt til familien for at aftale et gratis opstartsmøde, hvor eleven og tutoren får lov til at lære hinanden at kende, planlægge undervisningsforløbet, drøfte elevens behov og familien mærker efter om der er god kemi med tutoren.

3. Undervisningsforløbet starter op!  🚀 🎓

Efter elev og tutor har afholdt deres gratis opstartsmøde, starter undervisningsforløbet fast op, så eleven kan få hjælp med at opnå deres faglige mål.

Hvem er Lektiehjælperne? 👨‍🏫

TopTutors har topkvalificerede tutors til at øge elevens faglige selvtillid og give dem et boost i skolen gennem undervisning, der er skræddersyet elevens mål, interesser og behov.

Det perfekte tutor match til skræddersyet lektiehjælp i folkeskolen og gymnasiet.
Bliv matchet med den perfekte tutor ud fra dine undervisningsbehov.

Håndplukkede Undervisere

Hos TopTutors er alle tutors topkvalificerede. Der nøjes nemlig kun med de bedste undervisere. Alle underviserne bliver certificeret i deres faglige og pædagogiske evner gennem et interview, hvor de bliver testet i pensum og deres pædagogiske tilgang.

Alle underviserne har det tilfælles, at de er blandt de fagligt dygtigste, elsker at lære fra sig, er certificerede, har fået topkarakterer i deres undervisningsfag, er pædagogiske og har selvfølgelig en ren straffe- og børneattest.

Inspirerende Undervisere

De fleste lektiehjælpere er unge studerende, der enten læser på universitetet eller gymnasiet. De har alle det tilfælles, at de er blandt de skarpeste i deres fag og elsker at lære fra sig.

Mange familier og elever har haft rigtig gode oplevelse gennem lektiehjælp af unge studerende, der fungerer som rollemodeller og inspirerer eleverne. Fagene bliver forklaret anderledes end af elevernes skolelærer, hvilket er præcis det de har brug for.

Når det er en ung studerende, som underviser en yngre elev, ser de hinanden i øjenhøjde og skaber en stærk relation. Samtidig ændrer pensum i skolen sig hurtigst, så de bedste tutors er dem der fornyeligt har afsluttet faget med topkarakterer.

Hvor Meget Koster Lektiehjælp?

Skræddersyet lektiehjælp kan godt virke dyrt, men er for langt de fleste den mest effektive måde, at forbedre eleverne på. Man betaler en timepris til ens undervisningsforløb, hvor priserne er fra 249 kr. i timen, ud fra hvilken forløbspakke der passer bedst.

👉 Du betaler kun for den undervisning du får

Det fungerer ligesom et klippekort, hvor man kun betaler for de timer man faktisk bruger og kan få resten refunderet, hvis man stopper før tid. Der er derfor ingen forpligtelse eller binding.

👉 100% tilfredshedsgaranti

Nogle virksomheder tilbyder også 100% tilfredshedsgaranti, så hvis man ikke er tilfreds med ens tutor, kan man altid få en ny tutor.

👉 Gratis og uforpligtende opstartsmøde

Før man beslutter sig om det er noget man ønsker, så får man lov til at møde sin tutor til et gratis og uforpligtende opstartsmøde. Til opstartsmødet sikrer man sig, at familien er blevet matchet med den perfekte tutor, hvor der er god kemi mellem eleven og tutoren.

Under opstarstmødet får tutor og elev lært hinanden at kende, snakket om elevens undervisningsbehov og planlagt, hvordan forløbet skal foregå fremadrettet.

👉 Elsk din første undervisningstime eller få pengene tilbage

Hos TopTutors tilbydes der at man får pengene tilbage, hvis man er utilfreds med sin tutor efter sin første undervisningstime. Derfor får man alle pengene tilbage eller bliver matchet med en ny tutor.

Lektiehjælp Anbefalet af Forældre og Elever

Hundredvis af børn og studerende har fået lektiehjælp hos TopTutors, som har hjulpet dem med at opnå deres faglige mål og få motivationen for at lære tilbage.

🔎
Fabiola, Mor til folkeskoleelev i engelsk: "Isabel var super til at undervise vores datter i engelsk :)", ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
🔎
Christoffersen, Mor til elev i matematik: "Det er helt klart pengene værd!!!! Elmer fandt den helt rigtige tutor. Fauod fik førget for, at der kom et 10-tal i hus. Den bedste beslutning vi kunne tage!!!", ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
🔎
Emma, Gymnasieelev i fysik og kemi: "Jeg har været så glad for mit forløb med Joachim! Han har været tålmodig og har meget hurtigt fået mig til at føle mig tryg ved de fag, som jeg altid har haft ondt i maven over. Det er, hvad jeg kalder en god tutor!", ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

12 Tips til Bedre Lektiehjælp

 1. Send gerne eleven en besked inden undervisningen og fortæl, at du ser frem til at møde dem.
 2. Kom altid i god tid!
 3. Vær positiv og smilende - det smitter!
 4. Vis tålmodighed og husk, at eleven ikke har nemt ved faget.
 5. Vær tydelig og konkret, så eleven ikke misforstår dig.
 6. Ros eleven, når han/hun svarer korrekt. Det gør den største forskel!
 7. Fortæl ikke eleven at et svar er helt forkert, men stil uddybende spørgsmål, så tutor bedre kan forstå elevens tankegang og lede eleven mod det rigtige svar.
 8. Husk at forklare konceptet flere gange og på forskellige måder - vi lærer alle forskelligt!
 9. Det er okay ikke at kende svaret på alle opgaver. Du kan altid springe en opgave over, men det er tutors ansvar at læse op på emnet efterfølgende og forklare det til eleven f.eks. over mail eller til næste undervisning.
 10. Spørg eleven om feedback, så tutor løbende forbedrer undervisningen.
 11. Sørg for undervisningen foregår et stille sted, så eleven ikke bliver forstyrret undervejs.
 12. Husk at have papir og skriveredskaber med, i tilfælde af eleven ikke har husket det. Medbring gerne en bærbar alt efter behov.

Fag man kan få Lektiehjælp i

De fleste virksomheder, som TopTutors, underviser i alle fag i folkeskolen og gymnasiet. Her kan du se en liste med de mest populære undervisningsfag:

Undervisningsfag til privatundervisning og lektiehjælp.
Mest populære undervisningsfag, at få lektiehjælp i

Liste over de mest populære fag:

 • Matematik
 • Dansk
 • Engelsk
 • Biologi
 • Tysk
 • Spansk
 • Fransk
 • Samfundsfag
 • Historie
 • Geografi
 • Fysik
 • Kemi
 • Idræt
 • Afsætning
 • Natur/teknologi
 • SRP/SOP
 • Virksomhedsøkonomi

Byer man kan få Lektiehjælp i

Man kan få fysisk lektiehjælp i de fleste større byer i Danmark, men man kan få lektiehjælp i alle byer i Danmark gennem online undervisning.

Online undervisning fungerer gennem en online videoplatform og digitalt whiteboard, hvor elev og tutor i fællesskab kan skrive, regne, tegne og meget mere.

Fordelen ved online undervisning er, at man kan matche eleven med den helt rigtige tutor i hele landet og er ikke begrænset af underviserne i deres nærområde.

Lektiehjælp i hele Danmark. Mentore og tutors i Danmark.
Gennem online undervisning kan alle i Danmark få adgang til lektiehjælp.

Liste over de mest populære byer at få lektiehjælp i:

 • København
 • Aarhus
 • Odense
 • Aalborg
 • Frederiksberg
 • Gentofte
 • Esbjerg
 • Randers
 • Silkeborg
 • Vejle
 • Fredericia
 • Roskilde
 • Herning
 • Greve Strand

Skræddersyet Lektiehjælp

Få inspirerende undervisning til at opnå dit barns fulde potentiale. Skræddersyet lektiehjælp i alle fag i folkeskolen og gymnasiet med certificerede tutors i hele Danmark 🎓

Populære fag
Matematik Lektiehjælp
Dansk Lektiehjælp
Engelsk Lektiehjælp
Tysk Lektiehjælp
Fysik/kemi Lektiehjælp

Poulære byer:
København Lektiehjælp
Aarhus Lektiehjælp
Odense Lektiehjælp
Aalborg Lektiehjælp
Esbjerg Lektiehjælp

Prøv nu - helt gratis

Prøv lektiehjælp - gratis og uden forpligtelser

Få en Top Tutor