Få Styr på Ordklasser i Dansk 🇩🇰

Få en oversigt over de 11 forskellige ordklasser og få styr på ordklasserne i dansk 🇩🇰

Få en oversigt over ordklasser og få styr på ordklasser i dansk
Photo by Markus Winkler / Unsplash Ordklasser i Dansk.

Ordklasser

Alle ord kan inddelles i ordklasser. Alle ord i en ordklasse har noget tilføjes og hver ordklasse har forskellige karakteristika.

Bemærk, at det samme ord kan være i flere ordklasser.

Se oversigten over alle ordklasser i nedenståenede tabel:

Oversigt over ordklasser:

Ordklasse

Karakteriseres ved

Eksempel

Substantiv (navneord)

En eller et kan stå foran eller bagved ordet.

Kat, have, computer, hus

Verbum (udsagnsord)

At eller jeg kan stå foran ordet. Noget man gør.

Løbe, skrive, læse, spise

Adjektiv (tillægsord)

Knyttes til (og beskriver) et substantiv eller pronomen.

Grøn, smuk, dejlig, tyk

Pronomen (stedord)

Kan stå i stedet for substantiver

Hun, jeg, de, dem

Proprium (egenavne)

Person- eller stednavn. Starter med stort.

København, Jesper, Mette

Adverbium (biord)

Knytter sig særligt til verber og adjektiver, men også andre ord

Dårligt (hun bager dårligt), senere, her, særdeles

Præposition (forholdsord)

Angiver oftest rumlige relationer eller tidsforhold

På, under, efter, ved siden af.

Konjunktion (bindeord)

Binder ord og sætninger sammen

Og, fordi, eftersom, men

Artikel (kendeord)

Sættes foran eller bagved substantiver

En, et, den de, det

Numeralier (talord)

Beskrives som mængdetal (antal) og ordenstal (rækkefølge)

3, fem, atten

tiende, første

Interjektion (udråbsord)

Indgår ikke i grammatisk sammenhæng, og er ofte udråb

Åh, yay, av, hov

Infinitivsmærke

Bruges foran et infinitivt verbum (navnemåde)

At.

Læs mere om at få dansk lektiehjælp

Skræddersyet Lektiehjælp

Få inspirerende undervisning til at opnå dit barns fulde potentiale. Skræddersyet lektiehjælp i alle fag i folkeskolen og gymnasiet med certificerede tutors i hele Danmark 🎓

Populære fag
Matematik Lektiehjælp
Dansk Lektiehjælp
Engelsk Lektiehjælp
Tysk Lektiehjælp
Fysik/kemi Lektiehjælp

Poulære byer:
København Lektiehjælp
Aarhus Lektiehjælp
Odense Lektiehjælp
Aalborg Lektiehjælp
Esbjerg Lektiehjælp

Prøv nu - helt gratis