Strategisk Analyse i Virksomheds√łkonomi ūüíł Gratis Noter

Gratis noter til strategisk analyse i virksomheds√łkonomi. L√¶r hvordan man analyserer virksomhedens eksterne og interne strategiske analyse ūüĎČ

Strategisk analyse i virksomheds√łkonomi gratis noter: PESTEL, Porters og meget mere.
Gratis noter i strategisk analyse i virksomheds√łkonomi. Photo by Kaleidico / Unsplash

I virksomheds√łkonomi best√•r en strategisk analyse af to dele: en intern og ekstern analyse.

Den eksterne analyse består af modeller, som PESTEL, Porters Five Forces, Porters generiske strategier og Boston-matricen.

Den interne analyse består af Porters værdikæde og Ansoffs vækststrategier.

Til sammen danner den strategiske analyse af både de interne og eksterne forhold grundlag for at man kan lave en SWOT-opstilling, hvor man opsummerer hele ens strategiske analyse.

L√¶s mere om at f√• lektiehj√¶lp i virksomheds√łkonomi

Skræddersyet Lektiehjælp

Få lektiehjælp tilpasset dit barns behov fra 229 kr. i timen.

Pr√łv nu - helt gratis

Strategisk analyse af eksterne forhold

For at analysere de eksterne forhold i virksomhedens strategiske analyse bruger man flere modeller og analyser:

 • PESTEL-analysen
 • Porters Five Forces
 • Porters generiske strategier

PESTEL-analyse

PESTEL-analysen bruges til at analysere de eksterne forhold i en virksomhed.

Virksomhederne bruger det til at finde ud af hvilke ting de hele tiden skal holde √łje med og tage h√łjde for uden for virksomheden.

Det er forhold som politiske, √łkonomiske, sociale og kulturelle, teknologiske, milj√łm√¶ssige og lovm√¶ssige.

Når man laver en PESTEL-analyse skal man tage hvert af de forhold og analysere hvad der er relevant for virksomheden.

PESTEL-analysen hjælper altså med at finde Threats og Opportunities til ens SWOT. Virksomheden skal altså inddrage disse eksterne muligheder og trusler i deres strategi.

Politiske forhold

 • Erhvervspolitik
 • Politisk stabilitet
 • Arbejdsmarkedspolitik
 • Handelsrestriktioner
 • Offentlig regulering
 • Offentlige tilskud
 • Skatte- og afgiftspolitik

√ėkonomiske forhold

 • √ėkonomisk v√¶kst
 • Konjunkturer
 • Valutakurser
 • Inflation
 • Renteniveau
 • Arbejdsl√łshed
 • L√łnniveau
 • Bruttonationalprodukt

Sociale og kulturelle forhold

 • Demografi
 • Aldersfordeling
 • Befolkningstilv√¶kst
 • Uddannelsesniveau
 • Indkomstfordeling
 • Mobilitet p√• arbejdsmarkedet
 • Livsstil og v√¶rdier

Teknologiske forhold

 • Den teknologiske udvikling
 • Innovationsniveau
 • Investeringer i R&D
 • Offentlig st√łtte til forskring
 • Forskning p√• universiteter
 • Nye patenter og produkter p√• markedet

Milj√łm√¶ssige forhold

 • Vejret og klimaet
 • Energiforbrug i virksomheden
 • Energipriser
 • Virksomhedens forurening
 • √ėkologi
 • NGO'er i branchen og press fra dem
 • Klimaforandringer
 • Gr√łnne regnskaber
 • CSR

Lovmæssige forhold

 • Konkurrence- og monopollovgivning
 • Lovgivning om arbejdsmarkedsforhold
 • Lovgivning om produktansvar og produktsikkerhed
 • Eksport- og import reguleringer
 • Copyright og patent lovgivning
 • Forbrugerbeskyttelsesloven

Porters Five Forces

Porters Five Forces giver dig et overblik over konkurrencen i en branche.

Ved brug af en analyse af potentielle indtr√¶ngere, leverand√łrer, substituerende produkter og kunder kan man konkludere p√• konkurrencesituationen i branchen. Her fra kan man vurdere hvor attraktiv branchen er.

Når virksomheden skal analysere deres konkurrencesituation i den branche, som de befinder sig i eller den branche som de overvejer at gå ind i, kan Porters Five Forces bruges.

Modellen kan være med til at afdække hvor attraktivt det er at være i netop den branche eller at gå ind i den.

Hvis man som virksomhed allerede er i den branche, så kan modellen være med til at afklare, hvor stærk en position virksomheden har.

Truslen fra nye indtrængere

 • St√łrrelsen
 • Antal
 • Beliggenhed
 • Loyalitet
 • Differentiering
 • Integration
 • Economics of scale
 • Kapitalkrav
 • Erfaring og specialviden
 • Regulering p√• markedet

Truslen fra substituerende produkter

 • Karakteren af substitueringsmuligheder
 • Tilg√¶ngelighed
 • Skifteomkostninger
 • Kundeloyalitet
 • Forholdet mellem priser og behovsopfyldelse
 • Antal af substituerende produkter
 • K√łbernes tilb√łjelighed til at substituere
 • Pris/kvalitet for substitueringsmuligheder
 • Differentiation for substitueringsmuligheder

K√łbernes forhandlingsstyrke

 • Antal kunder
 • Kundernes st√łrrelse og st√łrrelsen p√• hver ordre
 • Forskelle mellem konkurrenterne i branchen
 • Priselasticitet
 • K√łbers muligheder for at substituere
 • K√łbers adgang til information
 • Skifteomkostninger

Leverand√łrernes forhandlingsstyrke

 • St√łrrelsen
 • Antal leverand√łrere (substitutionsmuligheder)
 • Kapacitetsbegr√¶nsninger
 • R√•varemangel
 • Personalemangel
 • Kapitalmangel
 • Differentiering
 • Integration
 • Omkostning ved at skifte leverand√łr
 • Forskellen p√• leverand√łrere
 • Koncentrationsforhold

Rivalisering mellem eksisterende virksomheder i branchen

 • Antal konkurrenter
 • V√¶kst i branchen
 • Konkurrenternes st√łrrelse
 • Udgangsbarrierer
 • Kapacitet
 • Loyalitet
 • Differentiering
 • Omkostning ved at skifte mellem en virksomhed og en anden for kunderne
 • Koncentrationsforhold

Porters generiske strategier

I Porters generiske strategier er der fire slags konkurrencestrategier: omkostningsleder, omkostningsfokus, differentiering og fokuseret differentiering.

Man bruger Porters generiske strategier for at beskrive hvilken måde virksomheden kan konkurrere med andre udbydere på markedet ved at vælge en konkurrencestrategi eller man kan bruge Porters generiske strategier for at analysere konkurrencesitationen med de vigtigste konkurrenter og konkurrencestrategiet, som virksomheden anvender.

Målet for virksomheden er at vælge den konkurrencestrategi, der styrker virksomhedens muligheder og bedst mulig konkurrer mod de andre udbydere på markedet.

Modellen deles op i to dele:

 1. Konkurrencemæssig fordel ved at fokusere på lave omkostninger eller unikke produkter.
 2. Markedet ved at vælge om de vil fokusere på at tilbyde deres ydelser til hele markedet eller et markedssegment.

Ud fra disse to valg får man en konkurrencestrategi.

Omkostningsleder fokuserer på lave omkostninger og tilbyder til hele markedet.

Omkostningsfokus fokuserer på lave omkostninger, men tilbyder kun til et markedssegment.

Differentiering fokuserer på differentiering til hele markedet.

Fokuseret differentiering fokuserer på differentiering til et markedssegment.

Strategisk analyse af interne forhold

For at analysere de interne forhold i virksomhedens strategiske analyse bruger vi to modeller:

 • Porters v√¶rdik√¶de
 • Ansoffs v√¶kstmatrice

Porters værdikæde

Hvis virksomheden skal have en fortjeneste p√• det de s√¶lger, skal de tilf√łje noget v√¶rdi.

Porters v√¶rdik√¶de best√•r af prim√¶re aktiviteter og st√łtte aktiviteter

Primære aktiviteter

 • Indg√•ende logistik
 • Produktion
 • Udg√•ende logistik
 • Marketing og salg
 • Service efter salg

St√łtte aktiviteter

 • Virksomhedens infrastruktur
 • Menneskelige resurser
 • Produkt- og teknologiudvikling
 • Indk√łb og forsyninger

En produktionsvirksomhed skaber f√łrst og fremmest v√¶rdi i form af produktion som prim√¶raktivitet og produktudvikling som st√łtteaktivitet.

En handelsvirksomhed ved marketing og salg, som prim√¶r aktivitet og de menneskelige ressourcer i virksomheden som st√łtteaktivitet

En servicevirksomheder ligner mest handelsvirksomheder, men her er de menneskeligeressourcer endnu vigtigere. S√•dan lidt forsimplet. Man kan med lidt god vilje kalde den prim√¶re aktivitet for en ‚ÄĚkernekompetence‚ÄĚ.

L√¶s mere om at f√• lektiehj√¶lp i virksomheds√łkonomi

Skræddersyet Lektiehjælp

F√• inspirerende undervisning til at opn√• dit barns fulde potentiale. Skr√¶ddersyet lektiehj√¶lp i alle fag i folkeskolen og gymnasiet med certificerede tutors i hele Danmark ūüéď

Populære fag
Matematik Lektiehjælp
Dansk Lektiehjælp
Engelsk Lektiehjælp
Tysk Lektiehjælp
Fysik/kemi Lektiehjælp

Poulære byer:
K√łbenhavn Lektiehj√¶lp
Aarhus Lektiehjælp
Odense Lektiehjælp
Aalborg Lektiehjælp
Esbjerg Lektiehjælp

Pr√łv nu - helt gratis